Dag en Nacht Hulp

Voor langer thuis wonen
24-uur inzetbaar voor zorg, hulp, diensten, oppassen en begeleiding

Bel of App naar 06-333 89 066

Mantelzorgers ontlasten/ Vervangende mantelzorg

Mantelzorgers zijn van grote maatschappelijke waarde. Zij leveren de zorg die hun familieleden of vrienden nodig hebben, bijvoorbeeld bij invaliditeit, chronische ziekte of een beperking. Om mantelzorgers te ondersteunen, zijn er vanuit de aanvullende zorgverzekering verschillende vergoedingsmogelijkheden voor:

Vervangende mantelzorg vergoed door de ziektekostenverzekeraar:

Belangrijk

Een aantal belangrijke zaken in het kader van de vergoeding:

  • Het eigen risico is niet van toepassing voor vergoedingen vanuit de aanvullende zorgverzekering
  • Zorgverzekeraars kunnen aanvullende voorwaarden stellen aan de vergoeding van vervangende mantelzorg. Zo moet er bij sommige verzekeraars eerst toestemming worden gevraagd of kan de vervangende mantelzorg alleen bij een specifieke stichting worden geregeld. Voor meer informatie over de voorwaarden kan je bij de eigen zorgverzekeraar terecht.
  • Zorgverzekeraars die hulp bij mantelzorg dekken, bieden vergoeding voor vervangende mantelzorg, de mantelzorgmakelaar en/of mantelzorgcursussen.


Onderstaand verzekeringsmaatschappijen geven een vergoedingen van voor vervangende mantelzorg Voor meer info bekijkt u de voorwaarden van de verzekeraars of neemt u contact op met Dag Nacht Hulp.

Avéro Achmea

Naam verzekering Vergoeding: Start, Royaal en Exellent  

CZ

Vergoeding vanuit de (aanvullende) verzekeringen: Basis, 50+, Jongeren, Plus en Top.