Dag en Nacht Hulp

Voor langer thuis wonen
24-uur inzetbaar voor zorg, hulp, diensten, oppassen en begeleiding

Bel of App naar 06-333 89 066

Wat is PGB en WMO

PGB aanvragen

Alleen iemand die zorg nodig heeft kan een PGB aanvragen. Waar het PGB aangevraagd kan worden verschilt per PGB-vorm. Om in aanmerking te komen voor een PGB, moet er een indicatie gesteld worden.

Er zijn drie zorgloketten die een indicatie afgeven, namelijk: de gemeente, de zorgverzekeraar en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit zijn ook de instanties waarbij het PGB aangevraagd moet worden.

  • Wmo: een aanvraag voor een PGB uit de Wmo wordt bij de gemeente gedaan.
  • Wlz: een aanvraag voor een PGB uit de Wlz wordt bij het CIZ gedaan. Het CIZ stelt ook de indicatie vast. Blijkt dat er recht is op zorg vanuit de Wlz? Dan wordt de indicatie doorgestuurd naar het zorgkantoor.
  • Zvw: een aanvraag voor een PGB uit de Zvw wordt gedaan bij de zorgverzekeraar.


U sluit met elke zorgverlener een zorgovereenkomst af. In de zorgovereenkomst legt u de afspraken vast die u maakt met uw zorgverlener. Zoals de tijden waarop u zorg krijgt en wat u daarvoor betaalt.


Begeleiding individueel

Hieronder vallen handelingen waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Begeleiding is er op gericht om de zelfredzaamheid van de cliënt te handhaven of te bevorderen.